Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. Z oddajo naročila kupec potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja.

 

 

Cene in ponudba artiklov
Cene vseh izdelkov so izražene v EUR in vsebujejo DDV. Prodajalec je davčni zavezanec. Cene veljajo do izdaja novega cenika, predhodne obvestila o spremembah niso obvezna. Pri nakupu se upošteva cena, ki velja v trenutku oddanega naročila.

Dostava
Dobavni rok je 1-3 dni. V primeru daljšega dobavnega roka bo ponudnik o predvidenem dobavnem roku obvestil kupca.

Način plačila in stroški dostave
Plačilo je možno po povzetju ali po predračunu. Prosimo, da nas o vnaprejšnjem plačilu po predračunu posebej opozorite, da vam lahko pošljemo predračun. Stroški dostave so ločeno navedeni na računu. Za pakete do 500g velja cenik Pošte Slovenije. Za pakete nad 500g velja enotna cena pošiljanja in stroškov odkupa 4,00€ DPD kurirska služba oz. 5,00€ Pošta Slovenije. Možni sta še opciji: "poštno ležeče" 5,00€ oz. "ekspres v istem dnevu" (naročila do 9.00 ure in po predhodni poizvedbi o možnosti dostave) 13,89€ s Pošto Slovenije.

Pošta Slovenije zaračuna tudi manjšo provizijo (0,96 % od zneska odkupnine) za nakazilo.

Pravica do odstopa od nakupa
Kupec lahko v primeru, da z naročenimi izdelki ni zadovoljen, ali želi od nakupa iz kakršnegakoli razloga odstopiti, blago vrne v roku 15 dni po prejemu. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika. Stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa, krije kupec sam. Ponudnik ni dolžen sprejeti odkupninskih pošiljk.
Izdelki morajo biti vrnjeni nepoškodovani, nerabljeni, v nespremenjeni količini. Priložena mora biti originalna embalaža in kopija računa.
Podjetje Ad Astras d.o.o.  vrne celotno kupnino najkasneje v roku 15 dni od prejetja vrnjenega blaga na račun kupca.

Reklamacija
Če so izdelki poškodovani zaradi transporta do kupca, jih lahko kupec pošlje ponudniku najkasneje v 8 dneh od prevzema, le-ta jih nadomesti z enakimi ali vrne denar. V primeru reklamacije stroške poštnine krije ponudnik.

Varovanje osebnih podatkov
Ponudnik se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Odveza odgovornosti
Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti pravilnost podatkov. V primeru napačnega objavljanja cen ali lastnosti izdelkov bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil spremeniti naročilo ali odstopiti od naročila.
Fotografije so simbolične.

Pripombe na splošne pogoje
Vse pripombe in pritožbe lahko sporočite na elektronski naslov info@baby-nega.si ali pisno na naslov podjetja.

 

Izposoja opreme

Splošne določbe:

Pogoji opredeljujejo pogoje izposojenih izdelkov (nadalje aparatov) za dojenčke in mamice. Objavljeni so na spletni strani www.baby-nega.si in so na voljo na sedežu distributerja. Naročila sprejemamo preko zgoraj omenjene spletne strani ali preko telefona. Obvezni podatki so: ime, priimek ter stalni naslov naročnika, naslov dostave, kontaktna telefonska številka, kontaktni e-mail, rojstni datum naročnika, predviden čas izposoje.

Naročnik s podpisom obrazca „Potrdilo o prevzemu aparata” ali s podpisom prejema dostavne službe (paketnega distributerja – Splošni pogoji so objavljeni z povezavo na www.baby-nega.si) sprejema splošne pogoje izposojevalca. Izposojevalec ali njegov pooblaščenec lahko zahteva od naročnika identifikacijski dokument.

Dostava, prevzem aparata

Aparat dostavimo na dom 1-3 delovne dneve po naročilu ali po dogovoru. Dostava je možna na področju Republike Slovenije. Na sedežu podjetja ni trgovine z maloprodajnim materialom, zato vas naprošamo, da se za osebni prevzem v pisarni dogovorite predhodno po telefonu ali e-pošti.

Izposojevalec ali njegov pooblaščenec se obvezuje, da bo najemnika, ki se odloči za izposojo seznanil s pogoji storitve in mu izročil navodila za uporabo aparata.

Cena in obračun:

Cena najema in dostave posameznega aparata je objavljena na spletni strani www.baby-nega.si

Obračun storitve se vrši po naslednjih pogojih: prvi mesec oz obdobje najemnine in strošek transporta plača naročnik v naprej in sicer pri prevzemu aparata, pred tem se naročnik in izposojevalec dogovorita za predvideni rok vrnitve aparata. Za ostale mesece se storitev poračuna ob vrnitvi aparata. Podaljšanje je možno vsaj 7 dni pred iztekom dogovorjenega roka izposoje. Najdaljši rok izposoje aparata je 6 mesecev od datuma začetka izposoje. Po 6 mesecih, če so vsi polletni stroški poravnani, je možno izposojo podaljšati. V primeru predčasne vrnitve, se obračuna zadnji mesec kot celota (Primer: dogovorjena izposoja 4 mesece, vrnitev po 2,5 meseca, obračunajo se 3 meseci).

Plačilo je možno z gotovino, z nakazilom na TRR, PayPal ali s plačilnimi karticami preko spleta. Prosimo, da nas o vnaprejšnjem plačilu po predračunu posebej opozorite, da vam lahko pošljemo predračun.

Ime banke: Unicredit Banka d.d., BIC koda: BACXSI22,
Izpostava banke: Maribor
Lastnik računa: Ad Astras d.o.o., Kopivnik 10, 2313 Fram,
Številka TRR: 2900 0005 5437 879.

 

Podaljšanje najema in vračilo izposojenega aparata

a) Podaljšanje najema aparata

V primeru podaljšanja najema aparata je naročnik dolžan javiti podaljšanje najema izposojevalcu min 7 delovnih dni pred iztekom dogovorjenega roka izposoje. V primeru, da kljub temu najemnik ne sporoči glede podaljšanja ali vračila aparata, se najem avtomatsko podaljša še za dodaten mesec.

b) Vračilo aparata

Izposojevalec ali njegov pooblaščenec aparata osebno prevzame v dogovorjenem času na domu naročnika. Naročnik je dolžan zagotoviti, da je možno prevzeti aparat na njegovem naslovu ali na drugem z izposojevalcem dogovorjenem mestu. Najemnik je dolžan obvestiti izposojevalca o vračilu aparata. V primeru, da kljub dogovorjenemu terminu in kraju najemnik aparata ne vrne ali se ne odziva na pozive, pisna sporočila in tako ne komunicira z izposojevalcem, lahko izposojevalec zaračuna ceno novega aparata, dodaten strošek transporta (višina stroška v točki 4), stroške opominjanja (prvi opomin 4€, drugi opomin 9€) in strošek izterjave po izvensodni ali sodni poti po ceniku družbe, ki opravlja izterjavo, stroške sodnih taks ter zakonitih zamudnih obresti.

Odgovornost izposojevalca

Izposojevalec ali njegov pooblaščenec je dolžan dostaviti aparat naročniku v dogovorjenem času in na dogovorjen naslov najemnika. Aparat mora delovati v skladu s priloženimi navodili proizvajalca. V primeru napake pri delovanju aparata ga bo izposojevalec najemniku zamenjal v roku največ 2 delovnih dni. Izposojevalec ni odgovoren za morebitno nedelovanje aparata, ki bi bil vzrok slabega, malomarnega ravnanja najemnika ter neupoštevanja navodil proizvajalca s strani najemnika.

Vse osebne podatke iz pogodbe varujemo v skladu z zakonom, zato jih nikoli ne prodajamo, dajemo v najem, ali jih kakorkoli drugače posredujemo tretjim osebam oz. v nadaljno obdelavo tem osebam razen in izključno za namene dostave oz. prevzema aparata. S sklenitvijo najema najemnik soglaša, da podjetje Ad Astras d.o.o. podatke hrani in jih uporablja za namene arhiviranja, statistike ter neposrednega trženja. Naročnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da podjetje Ad Astras d.o.o. začasno ali trajno preneha uporabljati podatke za pošiljanje novosti v ponudbi in drugih oglasnih sporočil s strani Ad Astras d.o.o.

Odgovornost najemnika

Za pravilno delovanje je najemnik dolžan, da se ravna po priloženih navodilih proizvajalca in da skrbno ravna z izposojenim aparatom. Najemnik je dolžan, da redno preverja napetosti baterij v aparatu. Vrnjen aparat mora biti nepoškodovan, prav tako morajo biti nepoškodovani vsi deli aparata, z originalno komercialno in transportno embalažo. V primeru poškodb, uničenja oz. v primeru ne vrnitve aparata, se najemnik zavezuje, da bo povrnil stroške popravila ali nakupa novega aparata oz. stroške komercialne in/oz transportne embalaže. V primeru uničenja oz. izgube transportne in/ali komercialne embalaže, obračuna izposojevalec najemniku 3€ za vsako embalažo.