Vračilo izposojenih aparatov

Vračilo izposojenih aparatov

Naročnik pokliče 051/25 35 75 oz. 02/601 59 12 vsak delovnik med 8.00 in 16.00 oz. javi na mail mail info@baby-nega.si 24 ur na dan, da bi želel prekiniti najem. Izposojevalec aparata ali njegov pooblaščenec, aparat osebno prevzame v dogovorjenem času na domu naročnika, razen če z naročnikom v začetku ni bilo drugače dogovorjeno. Naročnik je dolžan zagotoviti, da je možno prevzeti aparat na njegovem naslovu ali na drugem z izposojevalcem dogovorjenem mestu. Stroškov vračila za naročnika ni. V primeru osebnega dviga na začetku dobe izposoje, naročnik osebno ali na kak drug način (na svoje stroške) vrne izposojen aparat.

Vrnjena oprema mora biti nepoškodovana in čista, prav tako morajo biti nepoškodovani vsi deli opreme, z originalno komercialno in transportno embalažo. V primeru poškodb, uničenja oz. v primeru ne vrnitve opreme, se najemnik zavezuje, da bo povrnil stroške popravila ali nakupa nove opreme oz. stroške komercialne in/oz transportne embalaže. V primeru uničenja oz. izgube transportne in/ali komercialne embalaže, obračuna izposojevalec najemniku 3€ za vsako embalažo.